TOP

2014 VOL 6, ISSUE 2

Contents

Cover Page  ContentsEditorial Board
M. Mobeen SHAFQAT,  Ashfaq AHMAD, Sadia BANO
Impact of Worker Remittances on Economic Growth of Pakistan: Analysis of Pakistan’s Economy
Abstract Full TextExtensive Summary
Dursun YENER, Kader OSKAYBAŞ, Tolga DURSUN
The Effects of Burnout on Organizational Commitment in Logistics Sector
 Abstract Full Text Extensive Summary
Erdem KIRKBEŞOĞLU, Şule TUZLUKAYA
Leader-Member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout
Abstract Full Text Extensive Summary
Elbeyi PELİT, İrfan BOZDOĞAN
Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama (Employees’ Organizatonal Justice Perception’s İmpact on Burnout Levels: A Study on Five Star Hotels in Kemer Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model)
Abstract Full Text Extensive Summary
Gamze AY, Hakan KOÇ
Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme (Determine the Relation between Perception of Organizational Justice and Level of Organizational Commitment: Study Case of Teachers)
Abstract Full Text Extensive Summary
Gökçe Çiçek CEYHUN
Güvenlik İklimi ve İş-Aile Çatışmasının Yorgunluğa Etkileri: Türk Kılavuz Kaptanlar Üzerine Bir Araştırma (The Impact of Safety Climate and Work-Family Conflict on Fatigue: A Survey on Turkish Marine Pilots)
Abstract Full Text Extensive Summary
M. Fikret ATEŞ, H. Cenk SÖZEN, H. Okan YELOĞLU
Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma (A Comperative Study on Perceptions and Reactions of Workers:  A Research on Blue and White Collar Workers)
 Abstract Full Text Extensive Summary
Özel SEBETCİ, Kamil BİRCAN, Neslihan DEMİR, Esma ACAYIP
İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği (Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın)
Abstract Full Text Extensive Summary
Şerafettin SEVİM, Dilek ŞEN
Kurumsal Muhasebe Derecelendirmesi ve Halka Açık Şirketlerde Uygulaması (Corporate Accounting Rating and Its Practice in Publicly -Held Companies)
Abstract Full Text Extensive Summary
READ MORE