Makale Detayına Dönün Duygusal Emek Algısının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü İndir PDF İndir