[1]
Tuncer, M. ve Yeşiltaş, M. 2021. Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5, 1 (Haz. 2021), 57–78.