[1]
Güllük, F. ve İrge, N.T. 2021. Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 1 (Haz. 2021), 531–545.