[1]
Türk, A. 2021. Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 2 (Haz. 2021), 1256–1266.