[1]
Özdemir, O. ve Özdemir, K. 2021. Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 2 (Haz. 2021), 1712–1721.