[1]
Marangoz, M. ve Erboy, N. 2021. Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 2 (Haz. 2021), 1801–1819.