[1]
Calayoğlu, İlker 2021. Geleneksel Performans Değerlendirme Ölçütlerinin Ekonomik Katma Değere Etkisi: Bilişim Endeksi Uygulaması (XBLSM). İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 3 (Haz. 2021), 2543–2555.