[1]
Kendir, H. 2021. Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 4 (Haz. 2021), 3421–3432.