[1]
Oral, C. ve Geçdoğan, S. 2021. Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 4 (Haz. 2021), 4166–4183.