[1]
Kurt, Y., Nazik, M.H. ve Işın, A. 2021. Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 4 (Haz. 2021), 4365–4379.