[1]
Öztürk, N. ve Çankaya, M. 2021. Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1082–1092. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1185.