[1]
Erdoğan, H.H. ve Kırbaç, G. 2021. Financial Performance Measurement of Logistics Companies Based on Entropy and Waspas Methods. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1093–1106. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1186.