[1]
Begenirbaş, M., Gökmen, Y. ve Can Yalçın, R. 2021. Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1127–1143. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1188.