[1]
Kodaş, B. 2021. Destinasyon Marka Farkındalığı, Destinasyon Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Destinasyon Marka Sadakatine Etkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1162–1176. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1190.