[1]
Özdemir, T. 2021. Yöneticilerin Yönetsel Becerilerinin Çalışanların Yaşam Doyumları Üzerine Etkisi: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1288–1305. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1199.