[1]
Üzüm, B. ve Şenol, L. 2021. Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1341–1349. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1202.