[1]
Karamustafa, K. ve Yılmaz, M. 2021. Konaklama İşletmelerinde Akıllı Turizm Teknolojilerinin Kurumsal Kabulü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1350–1383. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1203.