[1]
Bahar, R. ve Aydın, G. 2021. Otomotiv Sektöründe Müşterilerin Atfetme Eğilimlerinin Marka Güveni ve Müşteri Memnuniyeti Perspektifinden İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1438–1456. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1208.