[1]
Yalap, O., Sobacı, F., Baygın, E. ve Ünüvar, H. 2021. İş Becerikliliği, Duygusal Bağlılık ve Örgüt Temelli Öz Saygının Lider-Üye Etkileşimi Kapsamında İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1647–1665. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1221.