[1]
Aydoğan, S. ve Kutlu, F. 2021. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 Salgınında Sergilediği Dijital Liderliğin Analitik Hiyerarşi Süreciyle İncelenmesi (Twitter Vaka Çalışması). İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1737–1750. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1226.