[1]
Karaye, A.B. ve Büyükkara, G. 2021. The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1817–1834. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1231.