[1]
Altıntaş, F.F. 2021. Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1835–1855. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1232.