[1]
Alkaç Özdemir, G. ve Altıntaş, M.H. 2021. Bankacılıkta Müşteri Deneyimine Yönelik Bibliyometrik Analiz: 1991-2020 Dönemine Ait Temaların ve İlişki Ağlarının Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1856–1871. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1233.