[1]
Çelebi Gürsoy, G. ve Yıldız, M.S. 2021. Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1553–1573. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1215.