[1]
Sever, H. 2021. Meritokrasi ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Kamu Çalışanları Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1480–1490. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1210.