[1]
Orçanlı, K. 2021. Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 2 (Haz. 2021), 1426–1437. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207.