[1]
Karakuş, R. 2021. Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2072–2083. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1247.