[1]
Çetintürk, İbrahim 2021. Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2223–2231. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1257.