[1]
Akın, M. ve Özdevecioğlu, M. 2021. İşyerindeki Dışlanmanın, İşyerindeki Sapkın Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Personelin Düzenleyici Odağının Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 2916–2926. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1298.