[1]
Acer, A. 2021. Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 2976–2989. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1302.