[1]
Yıldız Contuk, F. 2021. Konut Fiyatları Tüketici Güvenini Etkiler Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 3016–3025. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1305.