[1]
Bayat, M. 2021. İşletmelerde Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 3090–3102. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1310.