[1]
Yıldız, A. ve Yıldız, D. 2021. Prediction of Investment Alternatives with Artificial Neural Network. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 3103–3118. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1311.