[1]
Bulut, M., Yücelen, A.M., Bayındır, H. ve Saka, A. 2021. Diyarbakır İli İmalat Sanayinin Mevcut Durum Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 3119–3135. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1312.