[1]
Canbek, M. ve İpek, M.A. 2021. Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde İşle Bütünleşmenin Aracı Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 3417–3427. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1331.