[1]
Eroğlu, Şeyma G. ve Avcı, U. 2021. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 4 (Ara. 2021), 3607–3621. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1344.