[1]
Başalp, A.A. ve Onağ, A.O. 2022. Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 16–32. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1364.