[1]
Uysal, E. ve Bayramoğlu, G. 2022. İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 54–71. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1366.