[1]
Baykan, P. ve Senemtaşı Ünal, E. 2022. Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 169–181. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1373.