[1]
Sağtaş, S. 2022. Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 203–218. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1375.