[1]
Doğan, S. ve Şeker Kayar, M. 2022. Rol İçi ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 337–352. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1383.