[1]
Başer, G. ve Kantarcıoğlu, B. 2022. E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 389–401. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1386.