[1]
Kazan, A. ve Güneş, E. 2022. Otel İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Davranış Niyeti Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 465–482. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1391.