[1]
Albayrak, A.S. ve Baydemir, E. 2022. Mobil Pazarlamanın Tüketici Satınalma Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 497–531. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1393.