[1]
Coşkun, A. ve Şener, A. 2022. Tüketicilerin Kredi Kullanımında Yasal Haklara İlişkin Algıları ile Kredi Kullanımına Dair Mevzuat Bilgi Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 605–620. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1399.