[1]
Başar, P. 2022. Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 621–634. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1400.