[1]
Dinç Cavlak, Özge ve Ersoy, A.S. 2022. Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 671–685. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1403.