[1]
Avşar, G. ve Özgen, P. 2022. Proje Başarı Faktörü Olarak Paydaş Analizinin Ağırlıklandırılması: Savunma Sanayiinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 686–701. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1404.