[1]
Aydoğdu, M. ve Çiftci, H.N. 2022. Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 1 (Mar. 2022), 734–748. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1407.